Sistoskopi; mesane ve üretranızın içini görmek ve incelemek için yapılan bir işlemdir. Ayrıca idrarı böbreklerden mesaneye taşıyan idrar borularının görüntülenmesinde de sistoskopi kullanılmaktadır. Sistoskopi işlemi sırasında, sistoskop denilen aletler kullanılmaktadır. Sistoskop; bir ucunda ışık, diğer ucunda mercek ve kamera olan tüp şeklinde bir alettir. Güçlü ışık kaynağı sistoskopun ucundan ortamı aydınlatır. Alınan görüntü kamera ile bir monitöre aktarılarak hasta tarafından da izlenebilir. Sistoskopi işlemi, sistoüretroskopi olarak da adlandırılır. Bazı işlemler için gerektiğinde sistoskop içinden cerrahi aletler geçirilebilir. Sistoskopi hastalıkların hem teşhisi hem de tedavisinde kullanılır.


Ne için yapılır?

Alt idrar yolunuzdan bir alet ile girilerek işlem yapılması rahatsız edici olarak düşünülebilir. Ancak doktorunuz bu girişimin önemini ve size sağlayacağı faydayı düşünerek öneride bulunmaktadır. 

Sistoskopi; mesane ve üretrayı etkileyen durumları teşhis etmek, izlemek ve tedavi etmek için kullanılır.

Size bir sistoskopi önerilebilecek sık sebepler şunlardır:
Özellikle küçük mesane kanserlerinin ortaya çıkarılmasında (ultrason küçük tümörleri göremediğinden) ve mesane kanseri olan hastaların periyodik kontrollerinde sistoskopi çok önemlidir.

• İdrardan kan gelmesi, sebebi açıklanamayan ve ilaç tedavilerine dirençli sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, idrar kaçırma, aşırı aktif mesane ve ağrılı idrara çıkma gibi durumların nedenini belirlemek ve gerekirse mesaneden biyopsi için

• Mesane kanseri, mesane taşları, mesane iltihapları (sistit) ve büyümüş prostatı teşhis etmede

• Mesane kanseri sebebiyle  takip edilen hastaların periyodik kontrolleri için

• Mesane tümöründen veya şüpheli yerlerden bir parça alınıp incelemede (biyopsi)

• Çok küçük mesane tümörleri sistoskopi sırasında çıkartılabilir

• Üreterlerden (mesaneye her böbreğin idrarını taşıyan iki tüp) bir idrar örneği elde etmede (bu tek böbreği tutan enfeksiyon veya tümör için kontrol etmeyi sağlar)

• Üreterdeki bir darlık veya taş nedeniyle olan tıkanıklığı rahatlatmak için üreter içine bir stent (küçük bir tüp) koymada

• Üst üriner sistemin görüntülenmesi ve tıkanıklık olan bölgelerin belirlenmesi amacıyla kontrast madde vererek grafi çekmek için (bu prosedüre, retrograd pyelografi denir)

Sistoskopi; aktif bir üriner sistem enfeksiyonu, ciddi prostatik tıkanıklık ve genel durum bozukluğu olan durumlarda yapılmamalıdır.
 


Etiketler : Sistoskopi , Sistoskopi Nedir , Sistoskopi Neden Yapılır , Sistoskopi Tedavisi , Sistoskopi Ne İçin Yapılır