Sistit Nedir?

Sistit mesanenin bakteriyel enfeksiyonudur. Bu durum son derece yaygındır, kadınların yüzde 50-70’i  hayatlarında en az 1 kez sistit geçirirler.

Sistit semptomları nelerdir?

 • İdrar yaparken yanma hissi
 • İdrarda yoğun koku
 • Bulanık idrar
 • Sık idrara çıkma
 • Pubis kemiğinin üstünde ağrı

Diğer semptomlar:

 • İdrarın kanlı olması
 • Kadınlarda cinsel ilişki esnasında ağrı
 • Peniste ağrı
 • Karında ve belde künt ağrı
 • Halsizlik ve kendini iyi hissetmeme

Ancak hiçbir semptomunuz olmadan da sistit geçiriyor olabilirsiniz.

Hafif sistitlerin çoğu antibiyotikler ile başarılı bir şekilde tedavi edilebilirken, bazı tekrarlayan sistitler tedavi edilmedikleri zaman ciddi komplikasyonlara sebep olabilir.

Nasıl sistit olunur?

Sistitin en sık sebebi bakteriyel enfeksiyondur. Kadınlar erkeklere gore daha sık etkilenirler çünkü kadınlarda üretra-mesaneden idrarın dışarı çıktığı kanal- erkeklere oranla daha kısadır, ve bu da barsaklardan daha kolay enfekte olmasına neden olur. Sistit erkeklerde ve çocuklarda da olabilir. Bu enfeksiyonlar daha çok anatomik bozukluklar veya üriner fonksiyon bpzukluklarından kaynaklanmaktadır.

Sistit başka sebeple de olabilir, örneğin:

 • Prostat –Erkeklerde büyümüş prostat mesanenin tamamen boşalmasına engel olur.
 • Böbrek/mesane taşları -  Bunlar mesanenin tamamen boşalmasına engel olur.
 • Seksüel aktivite –Cinsel ilişki üretra ve mesaneye bakteri girişine neden olabilir, ya da çürüklere neden olabilir.
 • Cinsel yolla bulaşan hastalıklar –Klamidya ve gonore gibi enfeksiyonlar özellikle genç yaşta bulastıkları zaman sistite benzer semptomlara sebep olabilir.
 • Kataterler – Kataterizasyon esnasında üretra ve mesane zarar görebilir, bu da enfeksiyon riskini arttırır.
 • Menapoz sonrası değişikler –Menapoz sonrası kadınlarda hormon seviyelerindeki düşme vücutta sistit epizodlarını arttırıcak değişikliklere sebep olabilir.
 • Diabet – Diabetik hastaların idrarlarında artmış seviyelerde şeker olur ve bu da bakterilerin çoğalmasına yatkınlık yaratır. Diabete bağlı mesanede de değişiklikler oluşabilir, mesane kasılması azalabilir ve bu de mesanenin tamemen boşalmasına engel olarak bakterilerin çoğalmasına yatkınlık yaratır.
 • İrritanlar – Deodorant, duş jelleri gibi günlük hijyen malzemeleri üretra ve mesanede irritasyona sebep olabilir.

Sistit Araştırılması

Çoğu vakada basit bir idrar analizi bakteriyel sistit varlığını göstermek için kullanılabilir. Eğer enfeksiyon tekrarlıyor ve ateş gibi bazı ciddi komplikasyonlar eşlik ediyorsa ultrason ile böbreklerin değerlendirilmesi önemlidir. Bu herhangi bir anomali varlığını saptamak ya da mesanenin tamamen boşaldığını kontrol etmek için önemlidir. Tekrarlayan sistit atakları olan hastalarda sistoskop denen mesanenin endoskopik incelemesi yapılması gerekebilir.(Bu prosedurda ucu ışıklandırılmış bir cihaz ile ,sistoskop, doktorunuz ,üretranın içini ve mesaneyi değerlendirir)

Sistoskop bir kalem kadar incedir ve bir teleskop ya da mikroskop gibi lensleri vardır. Bu lensler doktorunuza üriner systemin iç yüzeyini inceleme fırsatı verir. Alınan görüntüler bir optik yardımıyla monitor sistemine verilir ve istemeniz halinde işlemi izleme seçeneği size verilir.


Etiketler : Sistit , Sistit Nedir , Sistit Tedavisi , Sistit Ne Kadar Sik Görülmektedir