Üretra (idrar kanalı) Darlığı (idrar kanalı ) Nedir, Belirtileri Nelerdir?

Kadın Hastada Üretra Darlığı

Kadınlarda üretra (idrar kanalı) erkeklere göre daha kısa olup, idrar kanalı darlığı erkeklere göre daha nadir görülmektedir. Darlık; geçirilmiş idrar yolu enfeksiyonları, doğum  travmaları, jinekolojik girişimler, idrar kanalına gereksiz tekrarlayıcı sonda uygulamaları ve  travma gibi bir çok sebeple meydana gelebilmektedir. İdrar hızında azalma ile birlikte idrar yaparken yanma ya da zorlanma en sık görülen başlangıç belirtileridir. İlerleyen dönemde idrar kanalı daha da daralabilir ve hastalar çok az miktarda kesik kesik idrar yapabilirler. İdrar yapma süresi çok uzayabilir, idrar yaptıktan sonra mesanede idrar kalabilir ya da hiç idrarını yapamaz hale gelebilirler. Bu durumda ciddi idrar yolu enfeksiyonu ve hatta böbrek yetmezliğine yol açabilir. Bu nedenle tanı ve tedavide geç kalınmamalı, mevcut şikayetler durumunda mutlaka bir uzman hekime başvurulmalıdır.

Tanı ve Tedavide Yaklaşım

Tanıda öncelikle hastadan ayrıntılı bir tıbbi öykü alınarak, fizik muayene ve ardından hastaya işeme testi yapılır. Düşük idrar akım  hızı tespit edilen hastalarda ileri ürodinami testi yapmak gerekebilir. Üretrosistoskopi  adı verilen kapalı yöntemle idrar kanalı görüntülenerek darlığın yeri ve uzunluğunu tam olarak kesinleştirilir. Tanı sonrası hastada uygulanacak tedavide ilk olarak dilatasyon adı verilen, sert sonda yada buji denilen metal sondalar ile düzenli olarak uygulanan genişletme yöntemi veya tanı için yapılan üretrosistoskopi  ile eş zamanlı olarak idrar kanalının genişletilmesi prensibine dayalı yöntemler uygulanabilmektedir. Bu yöntem lokal anestezi ile özel maddeler içeren jelller kullanılarak uygulanabilir ve işlem sonrası  hasta normal günlük yaşamına dönebilir.  Fakat dilatasyon yöntemi geçici bir tedavi şekli olup uzun dönemde hastaya fayda sağlamamaktadır. Darlık çoğunlukla tekrarlamakta ve açık cerrahi gerekmektedir. Hastalar çoğu zaman açık cerrahiden kaçınmak için dilatasyon seanslarını tercih etse de  bu uygulamanın sık şekilde yapılması sonucu idrar kanalındaki hasarlı dokunun sertliğinde artma meydana gelebileceği ve açık cerrahi tedavinin başarı oranlarını düşürebileceği unutulmamalıdır. Bu sebeple dilatasyon 2’den fazla yapılmamalıdır.  Dilatasyon yapıldıktan sonra 3. Kez tekralayan darlıklardaki tedavi yöntemi üretroplastidir.  Üretroplastide yanak içinden alınan bir parça dar olan alana dikilerek  üretanın uygun genişlikte olması sağlanır.  Bu yöntemde  yüksek başarı oranları(%80)  elde edilerek kalıcı olarak darlık tedavi edilebilmektedir.


Etiketler : Kadın Üretra Darlığı