Prostat nedir?

Prostat erkek üreme sisteminin bir parçası olup, salgı görevi olan bez yapısında bir organdır. Meninin içine verdiği özel bazı maddelerle meninin sıvılaşması ve spermin canlanmasını sağlar. Genç erkeklerde ortalama 18-20 gram ölçülen prostat bezi, 40 yaşlarına kadar bu boyutta kalır, bu yaşlardan itibaren büyümeye başlar.

Prostat büyümesi prostatın en sık görülen rahatsızlığıdır!

Prostatın iyi huylu büyümesi, en sık görülen prostat hastalığıdır. 50 yaş üzeri erkeklerin %50’sinde, 70 yaş üzeri erkeklerin %70’inde prostat büyümesine bağlı yakınmalar izlenmektedir.
 

Prostat neden büyür?

Bunun yanıtı tam olarak bilinmemektedir. Ancak, yaşla birlikte erkeklerdeki testosteron ve östrojen hormon düzeylerindeki değişikliklerin bu durumda rol oynayabileceği düşünülmektedir. Ailesinde prostat büyümesine bağlı ameliyat geçirenlerde, prostat büyümesi görülme sıklığı 4 kat artmakta, daha erken yaşta (60 yaş ve öncesinde) ortaya çıkmakta ve daha büyük boyutlara ulaşmaktadır.
 

Büyüyen prostat ne gibi bozukluklara yol açar?

Prostat anatomik yapısı ve komşuluğu itibariyle idrar akışını doğrudan etkileyebilmektedir. Büyüyen prostat, idrar akımını zorlaştırmakta ve hastalarda idrar yaparken zorlanma, tam idrar yapamama, gece sık idrara çıkma, idrar yapıp rahatlayamama, yeniden idrar yapma hissi, idrar yapmaya başlamada zorlanma, kesik kesik yapma ve idrar kaçırma gibi birtakım yakınmalara yol açar. Bazen idrarda kanama, sık idrar yolu enfeksiyonu, tam tıkanma, idrar kesesinde taş oluşumu ve böbrek fonksiyonunda bozulmalara yol açarak yaşamı tehdit edici durumlara yol açabilir.
 

Prostat büyümesi cinsel fonksiyonu etkiler mi?

Prostat büyümesi varlığı; sertleşme bozukluğu ve boşalma bozukluklarına yol açabilir. Prostat büyümesi olanların en az yarısında, peniste sertleşme bozukluğu görülmektedir. Hastalığın tedavisi, cinsel fonksiyonun geri dönüşüne ciddi katkı sağlamaktadır.

Tedavisi mümkün mü?

Bugün gelinen noktada, prostat büyümesinin kesin olarak tedavisi mümkündür. Hastalığın başlangıç aşamasında çoğunlukla ilaç tedavileri yeterli olmaktadır ancak prostat hacmi belli büyüklüğe ulaşmış ve ciddi yakınmaları olanlarda, vakit kaybetmeden ameliyat seçeneği ele alınmalıdır.
Cerrahi tedavide en iyi yöntem hangisi?

Prostat büyümesinin cerrahi tedavisinde gelişen teknolojiyle birlikte, bugün için birçok farklı yöntem tanımlanmıştır. Dünyada bugün prostat büyümelerinin cerrahi tedavisinde %95 kapalı ameliyat olarak tanımlanan teknikler uygulanmaktadır. En sık kullanılan yöntem, idrar yolundan girilerek prostatın endoskopik olarak kazınması; yani TUR-prostatektomi yöntemidir. Son dönemde uygulamaya giren Greenlight lazer yöntemi, kanama kontrolü sağlaması nedeniyle kanama bozukluğu olan olgularda (kalp hastaları, damar hastalıkları ya da inme hastaları) uygulanabilmektedir. Hastaneye yatış süresi, diğer yöntemlere göre oldukça kısadır ve hastalar çoğunlukla ameliyatın ertesi günü taburcu olmaktadır.
Greenlight yöntemi, genel anestezi için uygun olmayan ileri yaş olgularda da güvenle uygulanabilir. Ayrıca bu yöntemle, daha büyük boyuttaki prostatlar da tedavi edilebilir. Prostat askı yöntemi ise; anestezi gerektirmemesi, günübirlik uygulanabilmesi, kanamaya yol açmaması, cinsel fonksiyonları olumsuz etkilememesi nedeniyle özellikle belli bir büyüklüğe kadar olan prostatlarda etkin ve güvenli bir uygulama olarak yaygınlaşmaktadır.


Etiketler : Prostat Hastalıkları , Prostat Nedir , Prostat Neden Büyür , Büyüyen Prostat ne gibi bozukluklara yol açar , Prostat büyümesi cinsel fonksiyonu etkiler mi , Prostat tedavisi mümkün mü