Üretra (idrar kanalı) Darlığı (idrar kanalı ) Nedir, Belirtileri Nelerdir?

Üretra (idrar kanalı), idrar kesesinden idrarın çıkış deliğine uzanan, idrarın dışarı taşınması sağlayan her iki ucu açık boru şeklinde bir kanaldır. Bu idrar çıkış kanalının daralması üretra darlığı olarak adlandırılır ve bu durum idrarın dışarı rahat atılamaması ve idrar kesesinin tam olarak boşaltılamamasına neden olur. Darlık üretral dokunun yaralanması veya zedelenmesi sonrası, kalın ve sert bir şekilde iyileşmesi, normal esnekliğini yitirmesi ve bunun sonucunda kanal açıklığının daralması ile idrar akımının bozulması süreci olarak ifade edilir. Darlıklar; tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, idrar kesesine sonda takılması, kapalı yolla uygulanan prostat ve mesane ameliyatları sonrası, ata biner tarzda yüksekten düşmeler, dış kaynaklı travmalar yada prostat kanseri için uygulanan radyoterapi gibi tıbbi uygulamalar sonucu oluşabilir. Üretra ön ve arka olmak üzere iki bölümden oluşur. Üretra darlığı terimi daha çok ön üretra darlıklarını ifade etmektedir. İdrar hızındaki  azalma, işeme zamanının uzaması ve işeme sonrası damlama en sık görülen şikayetlerdir. Bunun yanında idrar yaparken ağrı, yanma ve idrarı tam boşaltamama hissi diğer şikayetlerdir.

Tanı ve Tedavi

İdrar yapmakta zorlandığını ifade eden hastada detaylı bir tıbbi öykü ve yapılacak fizik muayene sonrasında işeme testi ile, ek olarak idrar deliğinden kontrast madde verilerek  radyolojik olarak idrar kanalın görüntülenmesi ile tanı sağlanır. Bu tetkik sonrası çoğunlukla üretradaki darlık yeri ve uzunluğu belirlenebilir. Bunun dışında üretrosistoskopi denilen daha gelişmiş teknikler de gerekli durumlarda tanı için kullanılabilir. Tedavide uygulanacak yöntem darlığın yerine ve uzunluğuna göre değişiklik göstermekle birlikte üç ana yöntem mevcuttur. Dilatasyon yöntemi bir kateter yada sonda yardımı ile idrar kanalındaki darlığın genişletilmesidir. İnternal üretrotomi adı verilen  diğer yöntem ise dar olan bölgenin kesilerek açılmasıdır. Uygun olan hastalarda bu yöntem lazer yada mekanik olarak dar kısmın genişletilmesi ile de yapılabilir. Uygulanan bu iki işlem endoskopik olarak idrar kanalı içerisinden gerçekleştirilen kapalı yöntemlerdir. Kapalı yöntemlerin başarı oranı %35-70 arasında değişmektedir ve en fazla iki defa uygulanması gerekir.Üretra darlığı  endoskopik olarak (kapalı yöntemle) 2 kez açıldıktan sonra tekrar daralma oluşursa bundan sonra açık operasyonla tedavi edilmelidir. Yapılacak 3. Endoskopik (kapalı yöntem) ameliyatın başarı oranı %0’dır. Endoskopik tedavi için uygun olmayan yada başarı sağlanamayan hastalarda ise günümüzde kalıcı tedavi için önerilen tedavi yöntemi üretroplasti adı verilen yöntemdir.  Bu yöntemle, uygun olan vakalarda, yanaktan alınan bir parça üretraya(idrar kanalı) dikilerek dar alan genişletilir, bu ameliyatın  başarı oranı %80’dir. 


Etiketler : Erkek Üretra Darlığı